Art Nouveau Akımı

Art Nouveau Akımı

Art Nouveau – Sanat Akımı

Art Nouveau (Türkçe: Yeni Sanat), zarif dekoratif ve asimetrik süslemelerin ön plana çıktığı, kıvrımların ve bitkisel desenlerin sıklıkla kullanıldığı bir sanat akımıdır.

19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başlarında Avrupa’ yı etkileyen ve Osmanlı imparatorluğu’nda da uygulanan romantik, bireyselci, genellikle bezemeye özgü kaldığı söylenebilecek bir sanat akımıdır.

Adındaki anlama uygun olarak gençlik ve yenileşme kavramlarını getirmiş, herkes için sanat ve her şeyde sanat eğilimlerinin ışığında konut, mobilya, resim, afiş ve başka sanat dallarını da etkileyerek güzel ve ucuz eserlerin üretilmesini amaçlamıştır. Köklerinin Londra merkezli Arts & Crafts Hareketi’ne dek gittiği söylenebilir.

Yeni Sanat olarak adlandırıldığı gibi birçok Avrupa ülkesinde de bölgesel olarak değişik adlarla anılmış, adlara uygun olarak da uygulamaların niteliklerinde değişiklikler görülmüştür.

  • Modern Style,
  • Yellow Book Style,
  • Fin de Siecle Style,
  • Jugendstil,
  • Secession Stil bölgesel olarak kullanılan adlara örnektir.

Akımın ilk aşamalarında mimarlıktaki gelişmeler daha belirgindir. Kullanılan abartılı barok stili benzeri dekoratif bezeme ve süslemeler sebebiyle

  • Floral Style (Doğal Stil),
  • Style Coup De Fouet (Kamçı Vuruşu Stili) ve
  • Style Anguille (Yılanbalığı Stili) olarak da anılmıştır.

1905-1914 yılları arası geçiş aşamasıdır. Bu dönemde dekoratif süsler sadeleşmiş , çizgiler stilize edilmiş, eğri çizgiler çokgen ve küpler oluşturmaya başlamıştır

Bir Cevap Yazın