Dizayn

rendır11

Dizayn Nedir?

İngilizce ve Fransızca da “desing” kelimesi karşılığı olarak kullanılır. Desing kelimesi de Latince kökenlidir.

Dizayn (eş anlamlısı): tasarım.

Adsız6

Dizaynın birçok tanımını yapabiliriz. Bunlardan bazıları:

Dizayn, bir planın, bir nesnenin ya da bir inşaat süreci içinde (mimari çizimler, mühendislik çizimleri, iş süreci vb.) yaratılmasıdır.

Dizayn, algı ile kavram arasında bir bağlama aracıdır. Nesnel gerçeklik ile doğrudan ilişkisi bulunmaz. Bu nedenle önemsiz ayrıntılar yerine, önemli özelliklere dikkat çeker. Bunun sonucu olarak ta algılardan genelleştirme yapılarak kanılara varılır.

Tasarım: Bir şeyi zihinde biçimlendirme kurma, tasarlanan biçim , tasavvur.

Tasarlamak kelimesi hem bir isim hem de bir fiil olarak kullanılır. Tasarlamak, yeni bir obje veya ürün (makine, mobilya, endüstriyel ürün vb.), mekan ve alan (yapı, peyzaj) için bir plan yaratma ve geliştirme sürecine işaret eder.

Tasarı ise son plan veya taslak (bir çizim, modelleme vb.); ya da bir plan veya taslağın sonucu (üretilen bir obje, ürün, mekan ve alan) için kullanılır.

Günlük eşyaların tasarımından başlayan şehirciliğe değin uzanan, insanların yaşadığı çevreye uyum sağlamasını amaçlayan bilim dalına dizayn veya tasarım denir.

Günümüzde dizaynın birçok alanı vardır. Genellikle uygulamalı sanatlar ve görsel sanatlar içinde en bilinenlerinden grafik dizayn olmak üzere, mimarlık, iç mimarlık, mühendislik, peyzaj tasarımı, endüstriyel tasarım, moda tasarımını örnek verebiliriz.

Dizayn Dallarının Ayrıntıları

Bir Cevap Yazın