Grafik Dizaynın Temel Unsurları

Dizaynın Temel Unsurları

Grafik Dizaynın Başlıca İlkeleri

İyi bir sonuç alabilmek için; tasarım ilkelerini bilmek ve bunları gerektiği yerde kullanabilmek önemlidir. Tasarımcılar bir grafik tasarımı üzerinde, değişik fikirlere ve bu fikirler çerçevesinde, hangi ilkenin daha etkili olacağı konusunda değişik görüşlere sahip olabilirler.

1)Çizgi:

Çizgiler şekillendirilmesine göre yada konumuna göre bazı mesajlar iletebilir.
• Düşey çizgi:saygınlık,
• Yatay çizgi: durgunluk,
• Kıvrımlı çizgi: zafer,
• Diyalog çizgi: canlılık.

Düz yada kıvrımlı, sürekli yada kesik, girintili-çıkıntılı yada keskin özelliklere de sahip olabilir.

2)Renk :

İzleyicide bir çok duygu uyandırabilir. Sıcak renkler uyarıcı, soğuk renkler ise dinlendirici etkiye sahiptir.
• Beyaz; teslimiyet,
• Yeşil; kıskançlık,
• Mavi; sadakat ve içtenlik,
• Kırmızı; etkinlik ve cesaret,
• Mor; tekdüzelik,
• Kahverengi; sıkıcılık,
• Siyah; karamsarlık.

3)Ton :

Kullanılan renklerin tonları da bir o kadar önemlidir. Örneğin: Kırmızı renk(#FF0000) Kırmızı rengin tonları: yüzlerce tonuna ulaşabiliriz.
• Alizarin rengi(#E32636),
• Horozibiği rengi(#E52B50),
• Burgonya rengi(#900020),
• Kardinal rengi(#C41E3A),
• Kiraz rengi(#DE3163),
• Kestane rengi(#6D351A),
• Koyu kırmızı(#DC143C).

Ton ve çizgi elemanlarını kullandığımızda tasarımda kontrastı oluştururuz.

Tasarım üzerinde genellikle kullanılan tonlar;siyaytan beyaza doğru açılan gri tonlarıdır. Bu tonlara tramlama yöntemi ile elde edebilirsiniz.

4)Doku:

Bir yüzey üzerinde tekrarlara dayalı biçimsel bir düzen bulunuyorsa orada bir dokunun varlığından söz edilebilir.

Grafik tasarımda kullanılan kâğıtlar farklı farklı dokularda üretilir.
Örneğin: Sert ve düz, yumuşak ve düz, sert ve grenli, yumuşak ve grenli.

Kullanılan dokular, optik veya fiziksel olarak duyguları biçimlendirir ve yönlendirir.

5)Biçim :

Birden fazla çizginin bir araya gelişi veya tek bir çizgi içerisindeki dönüş ve kıvrımlar ile değişik tonların oluşturduğu yüzeyler, bir tasarımda biçimi oluşturan temellerdir.

6)Ölçü:

Tasarım, daima değişik ve belirli ölçülere sahip görsel unsurların bir araya gelmesiyle oluşur. Ölçüler büyüdükçe, etkileyicilik artar, ölçüler küçüldükçe, algıda kavrama unsuru da azalır.

7)Yön:

Bir tasarım üzerindeki çizgiler ve noktalar değişik yönlere veya açılara yönelerek hareketlilik halini oluştururlar.Yansıtılması gereken duygu ve düşünce doğrultusunda bu hareketi yönlendirmek gerekir.

Bir Cevap Yazın