Perspektif nedir?

dizaynar (1)

Perspektif (perspective).

Fransızca bir kelime olan perspektif (perspective), dilimizde “uzaktan görünüş, derinlik; bakış açısı” gibi anlamlar taşımaktadır. Önceleri sadece resim sanatı terimi olarak kullanılan bu söz son zamanlarda yaygınlaşmaya başlamıştır.
Perspektif, nesnelerin görünümünü üç boyutlu olarak düz bir yüzeyde, yani 2 boyulu bir düzlemde, göstermeye yarayan bir iz düşüm tekniğidir. Yani, bir çizim tekniğidir.

Perspektif çizimde, nesnenin gözlemciye göre olan pozisyonunun ve uzaklığının etkileri dikkate alınarak çizim yapılır. Gözlemci, biçim ve orantı bakımından, üç boyutlu bir gerçeklik görünümü oluşturur.
Uzaysal perspektif, üç boyutlu bir alanı sadece iki boyutlu bir yüzey üzerinde resmetmeyi amaçlayan çizim tekniğidir.
Çizgisel perspektif, nesnelerin boyutlarını ve şeklini bulundukları uzaklığa göre eşit(aynen) göstermeyi amaçlar.

Perspektif Çeşitleri ikiye ayırlır:
1.Çizgi perspektifi: paralel çizgilerin sonsuzda(esas noktasında) birleşmesi yani cisimlerin uzaklaştıkça küçülmesidir.
2.Renk perspektifi: ışık değiştikçe ve cisimler bizden uzaklaştıkça renklerde ton farklılıklarının oluşmasıdır.
Perspektif çizimde ki kullanılan kavramlar:
• Bakış noktası: Gözlemcinin gözünün bulunduğu nokta (çizilecek nesneye bakmak için durulan sabit nokta)’dır
• Bakış uzaklığı: Nesnenin bakış noktasına olan uzaklığına denir. Bu mesafe nesnenin dıştan dışa genişliğine eşittir.
• Bakış yüksekliği: Yer düzleminden, 90 derecelik bir doğru ile bakış noktasına uzanan yüksekliktir. Gözlemcinin boyuna göre değişkenlik gösterir.
• Ufuk çizgisi (zemin çizgisi): Doğada gök ile yer düzleminin birleştiği çizgiye denir. Ufuk çizgisinin görünmediği düşünürsek, nesneye bakan kişinin gözlerinden geçtiğini hayal ettiğimiz yatay çizgidir.
• Esas noktası: Bakış noktasından(gözden) uzaklaşarak sonsuza giden, gerçekte birbirlerine paralel oldukları halde, resim düzleminde kapanarak birleşiyormuş gibi görünen doğruların ortak kesişme noktasına kaçma noktası veya esas nokta denir.

Perspektif konusuna netlik kazandırmak adına iki adet oda çizimi hazırladım.
1.Tek esas noktalı perspektif çizimi:
2.Çift(iki) esas noktalı perspektif çizimi:

Bir nesnenin perspektif görünümünü çizmek için birçok yöntem vardır.
Perspektif çizimi kolaylaştırmak için belirli bir tekliğe bağlı kaldığımız düşünülürse, Orta Çağdan beri var olan taslak aletlerine perspektograf denir. Buna rağmen, fotoğraf tekniğinin icadı perspektifin çizim tekniği olarak kullanılması açısından bağdaştırılamaz. Çünkü burada istenilen olay doğayı taklit etmek değil, nesneyi taklit etmektir.
Bu grafiksel ifade tekniği için birçok yöntem bir arada bulunur : kaçış çizgili perspektif, kaçış noktalı perspektif, ters perpektif, paralel perspektif… Bazı çizimler aynı perspektif yöntemlerini sadece hayali dünyayı değil, gerçeküstü alanları göstermek için de kullanır.

Perspektif oda çizimi örnekleri:

Bir Cevap Yazın