Pigment Nedir?

dokudaki pigmentler

Pigmentlerin Canlılar üzerinde Etkileri

Pigment, tüm nesnelerin renklerini oluşturan moleküllere denir.İçinde yaşadığımız doğanın sayısız tona sahip olmasını sağlayarak, hayata renk katarlar.

Pigment olarak isimlendirilen renk moleküllerinin harekete geçmesi için tüm moleküllerde olduğu gibi belirli bir enerjiye ihtiyaç vardır. Pigment moleküllerinin hareketlilik kazanmasını sağlayan enerji ise ışık tarafından sağlanmaktadır. Kısaca:  renk  olarak ifade edilen algıların oluşması, ışık ile pigment molekülerinin arasındaki enerji alışveriş ile gerçekleşmektedir.

Dünyaya ulaşan güneş ışığı, canlılarda renk molekülü olarak bilinen, pigment molekülleri için önemli rol oynar.Gözün retinasında bulunan koni hücrelerinin üç ana rengi (kırmızı, sarı ve mavi) algılamasının nedeni de içlerinde bulunan özel pigment molekülleridir.

 Renk Körlüğü Nedir? Pigmentlerin etkisi? 

Pigmentlerin renkler için gerçekleştirdikleri en önemli işlem; insan gözünde tanımlanan her şey aslında gözde bulunan pigmentlerin, kendilerine gelen ışığın dalga boyunu beyne iletmeleridir.

Görünür ışığın sahip olduğu enerji düzeyi, canlıların derilerinde, derilerini kaplayan pullarında, tüylerinde veya kürklerinde bulunan pigment moleküllerini harekete geçirmek için gereken enerji düzeyine eşittir. Görünür ışığın aralığı içinde olan ve belirli renklere karşılık gelen dalga boyları bu pigmentleri harekete geçirerek canlıların renklerini oluşturur.

Çiçeklerin yapraklarındaki renk çeşitliliğinin nedeni ise, yapılarında bulunan pigment moleküllerinin ışığa karşı verdikleri tepkidir.

Kısacası, canlıların hem görme merkezlerinde hem de vücutlarında bulunan pigmentler, işleyen diğer vücut sistemleriyle birlikte tam bir uyum halindedir.

Bir Cevap Yazın