Piktografi (Piktogram) nedir?

piktografi

Piktogram nedir?

Piktogram ya da piktograf bir eşyayı, bir objeyi, bir yeri, bir işleyişi, bir kavramı resmetme yoluyla temsil eden semboldür. Bu sembollere dayalı yazı sistemine piktografi (Piktogram) denir. Piktografi (Piktogram); temsili ve grafiksel çizimler şeklinde kullanılan bir anlatım biçimidir.

Örnek olarak, umumi tuvaletlerde görülen bayan ve erkek tuvaleti sembollerini, sigara içilmez sembollerini verebiliriz.

Piktograflar çağdaş kültürler tarafından genellikle basit, resimsel, temsili semboller olarak kullanılmaktadır. Resim-yazılar farklı dilleri konuşan insanların anlayabileceği üstün bir dildir. Bu nedenle trafik işaretleri ve benzer piktografik materyaller genellikle maksimum anlaşılabilirlik bakımından, global standartlar olarak kabul edilirler.

Kullanabileceğiniz bir kaç piktogram örneği:

KAĞIT VE KARTON İÇİN NUMARALANDIRMA VE KISALTMA SİSTEMİ

MALZEME

KISALTMALAR

NUMARALAMA

Oluklu mukavva PAP 20
Oluklu olmayan mukavva PAP 21
Kağıt PAP 22

 

Çöp Adam

Tüketiciye yönelik bir işarettir. Ürünü kullandıktan sonra ambalajını çöpe atınız.

e

Ambalajlanacak ürünün +, – toloransı olmaksının %100 net dolum olduğunu anlatan semboldur. Gramaj bilgisinin sonuna eklenir.

Ülkemizde  ilgili bakanlıklarca bu sembolun kullanım şekli aşağıdaki gibi çerçevelendirilmiştir.

50 g/ml den daha küçük ürünlerde  e sembolunun yüksekliği 2 mm. den küçük olmamalıdır.

50 g/ml ile  200g/ml arasındaki ürünlerde e sembolunun yüksekliği 3 mm. den küçük olmamalıdır.

200 g/ml ve 1000g/ml arası ürünlerde  e sembolunun yüksekliği 4 mm. den küçük olmamalıdır.

1000g/ml ve üzeri ürünlerde  e sembolunun  yüksekliği 6 mm. dan küçük olmamalıdır.

6M/12M

Kozmetik, kişisel bakım, temizlik malzemeleri, kimyasallar gibi pek çok ürünlerinde kullanılan bir  piktogramdır. Ambalaj üzerinede açılıp kapanan bir kapagın yada mekanizmanın olduğunu anlatır. Kapak yada mekanizmanın açılıp kapandığı sürece ürün taze ve sağlıklı kaldığı zamanı gösteren işarettir.  3-3 ayı, 6-6ayı, 12-12 ayı ifade eder.

CE

CE İşareti, “Avrupa Normlarına Uygunluk” anlamına gelen “Conformité Européenne” sözcüklerinin baş harflerinden oluşur.

Avrupa Birliği’nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde geliştirilmiş bir piktogramdır. Ürünün temel  olarak tanımlanan ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşamı ile sağlığı ve çevre ile tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösteren bir işarettir.

CE işareti kalite ile ilgili değildir,  yalnızca ürünün,  AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirten resmi bir işarettir. CE İşareti taşıyan bir ürün, AB üyesi ülkeler arasında rahatça serbest dolaşıma girmekte; böylece işaret bir nevi “pasaport” işlevi de görmektedir.

Piktogramların ambalaj üzerindeki yerini: Ambalaj Örnekleri ile inceleyebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın