Pop Art Akımı

Pop Art-Sanat  Akımı

Pop Art – Sanat  Akımı

Pop art, 1950′lerde, özellikle ABD ve İngiltere’de soyut dışavurumculuğa tepki gösteren genç sanatçıların başlattığı bir sanat türüdür.

Richard Hamilton’ın “Günümüz Evleri…” başlıklı kolajı 1956′da ilk Pop Art örneği kabul edilmiştir.

Bu sanat türü 1960′larda bir akım haline gelmiştir. İngiltere ve ABD’de değişik koşullarda ve birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkmıştır.

Marcel Duchamp’ın 20. yüzyıl başında hazıryapım nesneleri bağlamları nedeniyle sanat eseri olarak sunmuş olması, pop sanatçılarının popüler kültür imgelerini benzer bir motivasyonla sunmalarında etkili olmuştur.

Andy Warhol’un “Marilyn’ler” adlı eseri bir Pop Art ikonu halini almıştır.

Fakat bu stile sadık kalmak kaydıyla o çizginin dışına 2000′lerden sonra genç kuşak sanatçılar çıkmayı başarmış, çoğul ve renkli görünümlerin yerine daha sade ve tekil renkler yerini almaya başlamıştır

Bir Cevap Yazın