Renk Bilimi ve Tarihi

Renk bilimi

Renkler, ışıkla birlikte ortaya çıkarlar ve canlılar üzerinde değişik duygular uyandırırlar.

Bazıları kişisel duygular, bazıları ise genel duygulardır. Örneğin; Sıcak renklerin uyarıcı, soğuk renklerin ise dinlendirici olması genellenebilir.

Renklere gösterdiğimiz  tepkileri yönlendiren ve değiştiren başka bir unsurlar da, renklerin dalga boylarıdır. Bugüne kadar birçok bilim adamı, renklerin insan üzerindeki etkileri konusunda değişik çalışma ve deneyler yapmıştır.

Tarihten bahsetmek gerekirse, Josef Albers‘in bu konudaki katkılarını da hatırlamalıyız. Albers, 30′lu yılların başında Bauhaus okullarında öğretim üyesi olarak çalıştığı sıralarda kare biçimlerden yola çıkarak birçok renk denemesi yapmış ve optik yanılsamalara dayalı renk ilişkilerini ortaya çıkarmıştır.

Ayrıntılı bilgi için : Josef Albers Hayatı ve Eserleri

Rengi oluşturan iki önemli unsur vardır:

  • Işık,
  • pigment (Boya maddesi).

1667 yılında Sir Isaac Newton ışık ışınlarını bir prizmadan geçirerek, rengin ışığın bünyesi içinde yer aldığını kanıtlamıştır. Ama bir rengi somut olarak gösterebilmek için pigmentlere gereksinim vardır. Bütün boya ve mürekkepler; bitkilerden, hayvanlardan ve madenlerden elde edilen yoğunlaştırılmış pigmentlerden üretilirler.

Bir Cevap Yazın