Üç Boyutlu Uzay

uc boyutlu uzay 3D

 Boyutların Gelişimi ve Üç Boyutlu Uzay (3D)

Boyut: Fizik ve matematikte bir uzayın ya da nesnenin üzerindeki herhangi bir noktayı belirlemek için gereken minimum koordinat sayısı olarak tanımlanır.

Nesnenin var olduğu ortamda en, boy ve derinlik koordinatlarının aynı anda algılanmasıdır. Kısaca; uzunluğu, genişliği ve derinliği ile gösterilebiliyorsa, o cisim hakkında üç boyuttan bahsedilebilir.

ÖRNEK

Nokta

Doğru

Düzlem,

Alan

Küp,

Hacim

Tesseract,

Uzayzaman

BOYUT

0

1

2

3

4

Boyut kavramını daha iyi anlayabilmek için tek boyuttan, yani doğru’dan başlayalım. Bir doğru üzerindeki herhangi bir noktanın konumunu tek bir sayıyla ifade etmek mümkündür. Yani uzunluk birimini kullanarak noktamızın konumunu belirleyebiliriz. Bu da tek boyutlu olduğunu kanıtlar.dogru parcasi_d

İki boyutan söz etmek gerekirse bir düzlem’i örnek verebiliriz. Bir masanın üstü, defterlerimizin kitaplarımızın dış yüzeyleri, bilgisayarımızın ekranı bunların hepsi iki boyutlu bir düzlemdir. Masanın üzerindeki herhangi bir noktayı en ve boy koordinatları ile ancak iki sayıyla ifade ediliriz. Bu da iki boyutlu(2D) olduğunu gösterir.

duzlem

Düzlemde bulunan en ve boy koordinatlarına dik olarak bir de yükseklik eklendiğinde, üç boyut(3D) elde etmiş oluruz. Örnek vericek olursak, en basit üç boyutlu cisim küptür. Küpün içindeki herhangi bir noktanın konumunu tarif etmek için, bir köşe sıfır noktası (orijin) olarak alınır ve noktanın konumu en, boy ve yükseklik(derinlik) yani: x, y, z eksenlerinin üzerinde üç sayı ile ifade edebiliriz.

Nokta, doğru, düzlem, küp ve tesseract olarak boyutlarına göre sıralayabiliriz. Doğrunun uzunluğu noktalarla, düzlemin çevresi bir boyutlu doğrularla, küp iki boyutlu düzlemlerle ve tesseract da üç boyutlu küplerle sınırlandırılmıştır.

Bir Cevap Yazın